Biznes

Biznes

• Wywiad Gospodarczy

    Prowadzony przez nas wywiad gospodarczy to skuteczne zabezpieczenie przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami. Za pomocą odpowiednich narzędzi dyskretnie sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach. Docieramy do istotnych informacji o faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, jej zakresie i profesjonalizmie. A także stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności. Dzięki konkretnym informacją bez obaw można nawiązać bądź kontynuować przedsięwzięcia handlowe.

Aby podjąć najlepsze decyzje dla firmy potrzebne są sprawdzone, rzetelne informacje, które zapewnia nasz wywiad gospodarczy.

• Ochrona biznesu

Jeżeli chcą Państwo wykluczyć zagrożenie lub naruszenie interesów Waszej firmy, a także ochronić swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi kosztami finansowymi wywołanymi nieuczciwą konkurencją, przeprowadzimy dla Państwa analizę ryzyka i przygotujemy materiał dowodowy w sytuacji wykrycia nieprawidłowości. Przykłady niektórych zachowań przedsiębiorcy, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji:
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
 • naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie
 • utrudnianie dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • nieuczciwa lub zakazana reklama
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
 •   

  Ochrona właściwego funkcjonowania zapewnia ochronę przedsiębiorców, konsumentów oraz klientów. Nieuczciwa konkurencja natomiast wymusza powstanie takich przepisów, które jej zapobiegają, a zarazem stanowią instrument jej skutecznego zwalczania. Aktem takim jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 ze zm.). Jej postanowienia mają na celu zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustalamy czy działania konkurencji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażają Państwa interesom. Prowadzimy identyfikacje firm lub osób, które są odpowiedzialne za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a także dotarcie do niezbędnych informacji i dowodów, które pozwolą na dochodzenie swoich praw w sądzie.

  • Kontrola pracownika

  1. W zakresie nowo przyjętych bądź planowanych do przyjęcia pracowników prowadzimy działania w zakresie sprawdzenia ich wiarygodności i prawdomówności. Dzięki naszym informacją sprawdzimy, czy dane podane w CV lub liście motywacyjnym są prawdziwe, prześledzimy ścieżkę kariery pracownika, jego niekaralność oraz czy pracownik ten nie działa dla konkurencji.

  2. Kontrola zwolnień lekarskich - kompletna usługa polegająca na pełnej analizie sytuacji nieobecności pracowników

  3. Uzyskiwanie dowodów w zakresie kradzieży i oszustw dokonywanych przez pracowników na szkodę pracodawcy - odzyskiwanie utraconego majątku.

  • Ujawnianie podsłuchów

  Łatwość dostępu do urządzeń szpiegowskich w Internecie powoduje, że stosunkowo łatwo jest kontrolować innych poprzez podsłuchiwanie w pracy w domu czy samochodzie. Ktoś może sprawdza Twoją lokalizację? Nasza profesjonalna usługa uchroni Cię od przykrych zdarzeń i przywróci prywatność. Ustalimy kiedy, w jakim sposób i przede wszystkim kto naruszył Twoja prywatność.

  • Ustalenia majątkowe - Windykacja

  Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane oraz gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku. Ponadto poszukujemy utraconego majątku oraz oceniamy, jakie działania będą najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. W zakresie ustalenia majątku proponujemy: wywiad majątkowy ustalenia aktualnych źródeł finansowania ustalenia nieruchomości i ruchomości i fakt ich zbycia przekazanie informacji dających podstawy do unieważnienia transakcji pozornych zmierzających do ukrycia majątku udzielamy wsparcia w zakresie odzyskania należności - wierzytelności

  • Obserwacje

  Jednym z najważniejszych celów obserwacji to uzyskać materiał dowodowy i nie być zauważonym. Nasi doświadczeni agenci nigdy nie pozwolą na ryzyko bycia zauważonym. Na potrzeby obserwacji dysponujemy nowoczesnym sprzętem fotograficznym i filmowym oraz doświadczonymi ekspertami z zakresu obserwacji utrwalającymi zachowania, miejsce przebywania i spotkań.
  Buy now